Ju?? 29 pa??dziernika w Krakowie w Sakura Spa odb─?dzie si─? kurs autorskiego rytua??u CocoZone.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

 

 

Jedyny i autorski rytua?? oparty na samodzielnie wykonanym w obecno??ci klienta peelingu bazuj─?cego na czystym oleju kokosowym. Wyk??adowca podaje r????ne techniki i mo??liwo??ci wykonania kilku peeling??w w zale??no??ci od preferencji klienta. Nast─?pnie wykonywany jest ceremonia?? przygotowania oleju do masa??u, poniewa?? olej kokosowy w naturalnej formie wyst─?puje w postaci sta??ej (temp topnienia oleju 25-27 st Celsjusza). Powoduje to, ??e ca??a forma i ceremonia staje si─? jeszcze bardziej efektowna i atrakcyjna. Sam rytua??, to po??─?czenie technik manualnych oraz z u??yciem misek kokosowych, kt??re s─? kolejnym efektownym narz─?dziem pracy podczas masa??u. Sam masa?? jest niezwykle relaksuj─?cy oraz mi??y i przyjemny. Inspiracje czerpane by??y z technik rytua????w tropikalnych wysp oraz znanych i bardzo atrakcyjnych ju?? na naszym rynku masa????w polinezyjskich.

CocoZone - szczeg????y szkolenia

coco_szkolenia_v4.pdf

whitemoon 2010