Nowo powsta??y salon kosmetologii estetycznej we Wroc??awiu dla kt??rego Strefa SPA by??a odpowiedzialna i wykona??a:

doradztwo i nadz??r nad projektem architektonicznym zgodnym z wymogami Sanepidu

pomoc przy pracach aran??acji salonu

opracowanie i wykonanie oferty zabiegowej [ menu ]

wyposa??enie gabinet??w

pomoc i nadz??r nad rekrutacj─? personelu

szkolenia personelu z zasad obs??ugi Klienta oraz sprzeda??y w salonie

sta??a wsp????praca z salonem

whitemoon 2010