Muzyka relaksacyjna zwolniona z op??at!

Oferujemy Pa??stwu jeden z najprostszych i najta??szych sposob??w na publiczne odtwarzanie muzyki relaksacyjnej ca??kowicie zgodne z prawem bez p??acenia dodatkowo organizacjom takim jak ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP itp. Ceny p??yt, kt??re posiadamy w swojej ofercie s? bardzo korzystne i konkurencyjne na polskim rynku!

 

www.najwspanialsza.pl

whitemoon 2010