INNOWACJA TO NASZA SI?üA NAP─?DOWA

 

Zapewniamy kompleksowe podej??cie do leczenia z rozwi─?zaniami dla wszystkich aspekt??w nowoczesnej terapii dla urody.

 

Nasze narz─?dzie do abrazji SEYOcell oraz nasza hialuronowa domowa seria piel─?gnacyjna stanowi─? przyk??ad ca??o??ciowego podej??cia firmy SEYO┬Ä. SEYOcell to logiczne rozwi─?zanie do stosowania mikrodermabrazji. Produkty specjalnie dostosowane do konkretnego typu sk??ry i w najwy??szym stopniu precyzyjne narz─?dzia umo??liwiaj─? SEYOcell, indywidualne usuni─?cie zawsze dok??adnie takiej ilo??ci sk??ry, by osi─?gn─?─? optymalny wynik. Podczas gdy inne metody z ich kosztownymi aparaturami dzia??aj─? abrazyjnie we wra??liwych rejonach sk??ry twarzy

trwale uszkadzaj─?c w ten spos??b sk??r─?, SeyoCell ukazuje swoj─? przewag─? poprzez precyzj─? aplikacji i medyczn─? galenik─?.

 

 

 

whitemoon 2010