Efekt po jednym zabiegu SeyoTDA

??SEYOŽ TDA tworzy promiennie pi?kn? sk??r? z utrzymuj?cym si? natychmiastowym efektem! Po zabiegu sk??ra wygl?da ??wie??o i jest optymalnie nawil??ona i zaopatrzona. SEYOŽ TDA nadaje si? dla ka??dego typu sk??ry, nawet dla sk??ry wra??liwej?

 

 

whitemoon 2010