Dwór Soplicowo

Z wielkim żalem przyjeliśmy wiadomość o tragicznym pożarze, który kompletnie strawił Dwór Soplicowo.

 Dla klimatycznego i wyjątkowego miejsca, jakim jest Dwór Soplicowo w sercu Puszczy Białowieskiej opracowaliśmy system pracy, dokonaliśmy rekrutacji i przeszkoliliśmy personel. Zorganizowaliśmy miejsce pracy (wyposażenie oraz akcesoria do pracy). Zorganizowaliśmy całkowity system pracy wraz z gospodarką magazynową grafikiem pracy personelu, opracowaniem strony internetowej, oferty zabiegowej i pakietów hotelowych. Opracowanie zasad współpracy z pozostałymi departamentami hotelowymi.

whitemoon 2010