Kotarz Hotel Spa & wellness

Dla hotelu opracowali??my zasady i spos??b funkcjonowania strefy basenowej wraz z atrakcjami ??wiata saun. Opisy poszczeg??lnych pomieszcze?? wraz z opisem zabieg??w i atrakcji. System rozliczania i komunikacji z systemem hotelowym. Zasady i system pracy personelu. Zosta?? opracowany system korzystania i rozliczania cz─???ci spa w integracji z komputerowym systemem hotelowym i systemem elektronicznego dozoru. Przygotowali??my r??wnie?? zakres dzia??a?? i obszaru e-marketingowego. Stworzyli??my koncepcj─? pakiet??w obejmuj─?cych atrakcje cz─???ci basenowej oraz instytutu kosmetycznego wraz z atrakcjami regionu.

whitemoon 2010