Art Hotel Niebieski Krak??w*****

Dla hotelowego Spa opracowali??my oraz wdro??yli??my system jako??ci pracy i obs??ugi go??ci Spa & Wellness. Przeszkolono personel pod wzgl─?dem pozyskiwania i zarz─?dzania informacj─?. Dla Managmenttu przygotowali??my opracowanie zada?? i g????wnych cel??w maj─?cych zwi─?kszy─? atrakcyjno??─? oferty oraz ilo??─? Klient??w. Przygotowali??my szereg inicjatyw maj─?cych na celu zwi─?kszenie atrakcyjno??ci Vanilla Spa poprzez oddzia??ywanie na zmys??y Klienta (aromaterapia, koloroterapia...)

whitemoon 2010