Magia Dotyku Day Spa

Dla Day Spa w Raszynie oraz w Warszawie zostały opracowane zasady funkcjonowania, zakres obowiązków personelu i obsługi klienta z zakresu: obsługi klienta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozyskiwanie istotnych informacji do celów marketingowych, sposób rozmów z klientem oraz techniki sprzedaży produktów i usług, zasad postępowania oraz postawy z klientem trudnym i roszczeniowym. Doradztwo z zakresu organizacji i zakresu oddziaływania poprzez zmysły na klienta. Pomoc z zakresu organizacji strefy recepcji, ekspozycja i obsługa sprzedaży produktów detalicznych oraz usług. Stała współpraca z zakresu doradztwa oraz obsługi kampanii reklamowych, budowania PR wewnętrznego i zewnętrznego.

whitemoon 2010