Kurs masa??u stemplami zio??owymi

Autorska koncepcja masa??u na podstawie tradycyjnych masa??y: tajskiego masa??u stemplami zio??owymi oraz indonezyjskiego masa??u stemplami Pantai Luar. Szkolenie prowadzone jest z zachowaniem tradycyjnej genezy tego?? masa??u w po??─?czeniu z autorsk─? koncepcja skierowan─? na potrzeby pracy w gabinecie i o??rodkach Spa & Wellness. Szkolenie to przede wszystkim nauka praktyczna pocz─?wszy od budowy stempli od podstaw, doboru zi????, tworzenia mieszanek zio??owych. Uczestnicy szkolenia dowiaduj─? si─? r??wnie?? gdzie mo??na zakupi─? wszystkie p????produkty niezb─?dne do tworzenia stempli ( zio??a, oleje bazowe, podgrzewacze, p????tno itp  

Program skr??cony kursu:

 

  • historia i pochodzenie masa??u stemplami zio??owymi
  • istota ciep??olecznictwa
  • budowa stempli (z praktyczn─? nauk─?)
  • zio??a stosowane w stemplach
  • dzia??anie masa??u i jego wp??yw na organizm
  • wskazania i przeciwwskazania
  • praktyczny trening masa??u stemplami zio??owymi

 Ka??dy uczestnik otrzymuje materia??y szkoleniowe oraz certyfikat uko??czenia kursu wraz z suplementem zawieraj─?cym program szczeg????owy.

 

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt

info(at)strefa-spa.pl

whitemoon 2010