Autorski kurs rytua??u kokosowego CocoZone

Jedyny i autorski rytua?? oparty na samodzielnie wykonanym w obecno??ci klienta peelingu bazuj─?cego na czystym oleju kokosowym. Wyk??adowca podaje r????ne techniki i mo??liwo??ci wykonania kilku peeling??w w zale??no??ci od preferencji klienta. Nast─?pnie wykonywany jest ceremonia?? przygotowania oleju do masa??u, poniewa?? olej kokosowy w naturalnej formie wyst─?puje w postaci sta??ej (temp topnienia oleju 25-27 st Celsjusza). Powoduje to, ??e ca??a forma i ceremonia staje si─? jeszcze bardziej efektowna i atrakcyjna. Sam rytua??, to po??─?czenie technik manualnych oraz z u??yciem misek kokosowych, kt??re s─? kolejnym efektownym narz─?dziem pracy podczas masa??u. Sam masa?? jest niezwykle relaksuj─?cy oraz mi??y i przyjemny. Inspiracje czerpane by??y z technik rytua????w tropikalnych wysp oraz znanych i bardzo atrakcyjnych ju?? na naszym rynku masa????w polinezyjskich.


Rytua?? kokosowy z miskami kokosowymi Ô?? rytua?? dzieli si─? na dwie cz─???ci:  peeling ca??ego cia??a oraz masa??.

  • Ca??o??─? rozpoczyna si─? od peelingu cia??a sporz─?dzonego na bazie oleju kokosowego, cukru trzcinowego oraz z dodatkiem naturalnych wi??rk??w kokosowych. Takie po??─?czenie  powoduj─? delikatne, przyjemne ale bardzo skuteczne usuwanie martwego i zrogowowacia??ego nask??rka z powierzchni cia??a. Czyni to sk??r─? jedwabista g??adk─? i delikatn─?. Tak przygotowane cia??o idealnie nadaje si─? do relaksuj─?cego masa??u.
  • Masa??  odbywa si─?  na bazie ciep??ego oleju kokosowego pozyskiwanego z mi─???szu kokosa. Powolny i rytmiczny masa?? ??─?cz─?cy w sobie techniki polinezyjskie, wschodnie i g??─?boko relaksacyjne doskonale wp??ywa na rozlu??nienie wszystkich napi─?─?, daje uczucie odpr─???enia i relaksu, a olej kokosowy czyni sk??r─? nawil??on─? i pot─?guje dzia??anie wyg??adzaj─?ce. 1,5 h w ciszy klimacie spokoju pozwoli zapomnie─? o troskach, problemach, a aromat kokosa zawsze b─?dzie przywo??ywa?? koj─?ce chwile sp─?dzone w Pa??stwa o??rodku Spa.

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt

info(at)strefa-spa.pl

whitemoon 2010