Ju?? teraz zapraszamy na nowy cykl szkole?? maj─?cych na celu popraw─? oraz zwi─?kszenie sprzeda??y produkt??w i us??ug w Pa??stwa salonie.

Szkolenie skierowane jest dla w??a??cicieli, inwestor??w, manager??w jak r??wnie?? os??b na co dzie?? pracuj─?cych w salonach, gabinetach a w szczeg??lno??ci dla obsady recepcji.

 

        I.            Szkolenie sprzeda??owe. Czas Ô?? 1 dzie?? (8 godzin).

 

1.      Formu??owanie strategii sprzeda??y.

2.      Budowanie oferty dla r????nych grup klient??w.

3.      Aktywne dotarcie do klienta Ô?? promocje.

4.      Kontrola wynik??w sprzeda??owych.

5.      Ô??Programy/zachowaniaÔ?Ł r????nych ludzi.

6.      Sprzeda?? doradcza.

7.      Budowanie lojalno??ci klient??w.

8.      Uwagi klient??w, analiza, reagowanie.

9.      Telemarketing.

 

whitemoon 2010