Zesp???? konsultant??w - doradc??w bran??y SPA & WELLNESS

Strefa Spa to firma jaka swoim do??wiadczeniem dalece wykracza poza zwyk??y stosunek wsp????pracy na linii Klient - zleceniobiorca. Od lat wskazujemy drogowskazy prawid??owej inwestycji oraz przeobra??ania polskiego rynku Spa i Wellness na bardziej jako??ciowy, autorski i dochodowy.

Dzi?? z pe??n─? odpowiedzialno??ci─? mo??emy powiedzie─? - zmieniamy si─? dla Was - Klient??w, kt??rzy szukaj─? nietuzinkowej jako??ci, oraz standard??w obs??ugi Klienta jakie b─?d─?c norm─? w UE I Stanach Zjednoczonych musz─? wedrze─? si─? na polski rynek.

Dlatego razem z grup─? do??wiadczonych bran??owc??w, designer??w, manager??w i trener??w zapraszamy Pa??stwa na wycieczk─? do ??wiata prawdziwej jako??ci us??ug Spa i Wellness. Takiej, kt??ra zapewni Wam nie tylko ciekawe rozwi─?zania architektoniczne ale przede wszystkim zyski.

 

 

Poniewa?? dla nas najwa??niejszy jest Klient - Wasz Klient!

whitemoon 2010