Kurs masa??u miote??kami bambusowymi

Program skr??cony kursu:

 

  • istota i pochodzenie masa??u bambusem i miote??kami bambusowymi
  • rodzaje pa??ek bambusowych do masa??u
  • rodzaje miote??ek do masa??u
  • wp??yw masa??u na organizm
  • wskazania i przeciwwskazania do wykonania ww masa??y
  • zastosowanie masa??y pa??kami bambusowymi i miote??kami bambusowymi w masa??ach relaksacyjnych, modeluj─?cych, g??─?bokich, wspomagaj─?cych dzia??anie drenuj─?ce
  • praktyczny trening masa??u bambusem i miote??kami bambusowymi

Ka??dy uczestnik otrzymuje materia??y szkoleniowe oraz certyfikat uko??czenia kursu wraz z suplementem zawieraj─?cym program szczeg????owy.

 

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt

info(at)strefa-spa.pl

whitemoon 2010