Zapraszamy na www.theraspa.pl

Filozofia:

Naszym marzeniem by??o stworzy─? lini─? kosmetyk??w dla Klient??w wymagaj─?cych, ??wiadomych i spragnionych nowo??ci. Dzi?? wiemy, ??e uda??o nam si─? stworzy─? Ô??kosmetyczn─? wolno??─?Ô?Ł.

Thera SPA daje wolno??─? wyboru, uwalnia zmys??y, czaruje zapachem i zachwyca efektem. Thera SPA prze??amuje stereotypy, zrywa z nud─? i otwiera nowe mo??liwo??ci, jest zaproszeniem do przygody z kosmetyk─?.

Oto Thera SPA Ô??Kosmetyczna Wolno??─?Ô?Ł

 

Marka Thera SPA zrodzi??a si─? z my??li o pi─?knie, dotyku, zapachu. Z marze?? o wygodzie w indywidualnym wyborze najlepszego zabiegu w??a??nie w tej jednej konkretnej chwili, dok??adnie wtedy kiedy nasz klient pojawia si─? w gabinecie.

Oryginalno??─? Thera SPA kryje si─? w samodzielnym komponowaniu zabieg??w kosmetycznych w zale??no??ci od potrzeb sk??ry ale r??wnie?? nastroju, a bogata gama olejk??w zapachowych gwarantuje cudowne chwile relaksu i aromaterapii.

Jak to dzia??a:

Produkty Thera SPA dziel─? si─? na produkty bazowe o neutralnym zapachu: peeling, balsam, mas??o, maska i olej do masa??u oraz produkty zapachowe pe??ni─?ce funkcj─? aromaterapii.

W pierwszej fazie przeprowadzany jest wywiad z Klientem i wsp??lny wyb??r odpowiedniej bazy do zabiegu. Faza druga to dob??r olejku zapachowego zapewniaj─?cego najmilej sp─?dzony czas w gabinecie kosmetycznym. Bogata gama olejk??w zapachowych podnosi atrakcyjno??─? zabiegu.

Dodatkowo neutralna baza zabiegowa podpowiada r????norodne rozwi─?zania autorskie, tj.: mieszanka z kaw─?, musli, suszonymi owocami.

Proces przygotowania kosmetyku do zabiegu odbywa si─? przy Kliencie tworz─?c jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny rytua?? do kt??rego z przyjemno??ci─? ka??dy wr??ci.

Dope??nieniem jest szeroka gama produkt??w uzupe??niaj─?cych rytua??y od olejk??w do aromaterapii wn─?trz po akcesoria do wykonywania zabieg??w.

whitemoon 2010