Peeling kwasowy jest to specjalistyczny zabieg kosmetycznym, polegaj─?cy na z??uszczeniu obumar??ego nask??rka. Je??eli mamy do czynienia ze sk??r─? such─?, szorstk─?, t??ust─?, tr─?dzikow─?, zanieczyszczon─? z bliznami lub wiotk─?, pozbawion─? elastyczno??ci ze zmarszczkami to wystarczaj─?ce wskazaniami do wykonania zabiegu przy zastosowaniu peeling??w .

 

Peelingi kwasowe mo??emy podzieli─? na mechaniczne i chemiczne a tak??e g??─?bokie, ??redniog??─?bokie i powierzchniowe.
W trakcie szkolenia om??wione s─? wszystkie peelingi kwasowe o r????nym pH a tak??e o r????nych st─???eniach. Pocz─?wszy od tych ,kt??re wykorzystywane s─? w gabinetach kosmetycznych a sko??czywszy na peelingach medycznych.

 

Program szkolenia obejmuje cz─???─? teoretyczn─? oraz praktyczn─?, czyli WARSZTATY, gdzie ka??da z uczestniczek wykonuje zabieg !!!

 

Nasze szkolenia, to nie prezentacje a profesjonalna wiedza i umiej─?tno??ci, kt??re pozwol─? na wykonywanie zaawansowanych zabieg??w eksfoliacji chemicznych w twoim gabinecie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, kt??rzy doradz─?, kt??re szkolenie jest dla Pa??stwa najlepsze. Podczas naszych szkole?? otrzymacie pe??n─? wiedz─? o preparatach oraz technikach pracy. Zdob─?dziecie praktyczne umiej─?tno??ci na warsztatach a po szkoleniu mo??ecie naby─? nasze produkty w atrakcyjnych cenach i po powrocie do salonu natychmiast poszerzy─? atrakcyjno??─? waszych zabieg??w zdobywaj─?c nowych klient??w.

Ju?? dzisiaj skontaktuj si─? z naszymi specjalistami i um??w si─? na dogodny dla siebie termin oraz miejsce szkolenia.

whitemoon 2010