Idylla Beauty & Spa

Dla instytutu Idylla opracowali??my filozofi─? miejsca, pomogli??my opracowa─? projekt dla potrzeb inwestora oraz wyb??r wyposa??enia gabinet??w. Zorganizowali??my system pracy, gospodark─? magazynow─? oraz dokonali??my rekrutacji personelu wraz z jego szkoleniem pod wzgl─?dem zasad funkcjonowania i obs??ugi go??ci.

Na wybranych markach kosmetycznych opracowali??my ofert─? zabiegow─? oraz opracowane zosta??y pakiety pobytowe dla Go??ci.

Nasza firma opracowa??a r??wnie?? logo oraz nazw─? Spa. ??ci??le wsp????pracowali??my a agencj─? reklamow─? podczas tworzenia strony internetowej oraz materia????w reklamowych.

whitemoon 2010